Let's

explore and unleach imagination.

Svenska:

Det är sagt om kunskap, att om den liknas vid en rund boll som växer ju mer kunskap vi fyller den med, desto större blir ytan mot det vi inte vet, det okända, och desto mer kunskap förstår vi att det finns kvar att utforska.

Jag vill påstå att det samma gäller för fantasin. Ju mer vi utforskar fantasin, desto mer växer den, och ju större den blir, desto mer finns att utforska.

English:

It is said about knowledge, that if you imagine it as a round ball that grows the more knowledge you fill it with. Then the area that faces the unknown will grow equally, and the bigger our knowledge is, the more we understand that we do not know.

I would like to say that this is true for imagination aswell. The more we explore our imagination, the more it grows, and the bigger it get, the more there are to explore.

//Nalle

^..^