För mig är det otroligt viktigt med värderingar. Och allt innehåll på den här sidan är bundna av mina värderningar. Undantagen må vara musiken och (bok/teater/film-) manus som av olika anledningar innehåller element som ”behövs” för att driva handlingen framåt, understryka något eller skapa kontrast mellan olika saker.

Jag vill att allting ska vara rätt. Då pratar jag inte om att ha ett rätt svar på en fråga, utan att saker kan vägas på den moraliska vågen och att resultatet blir en moraliskt riktig handling. För mig är detta en stadig grund att stå på.

Jag vill förmedla kärlek och gemenskap. Jag är en individ, du är en individ. Tillsammans kan vi göra mycket mer än var och en. För ett tag sedan twittrade jag den här meningen: Du kan inte förändra världen, jag kan inte förändra världen, men vi kan förändra världen, du och jag.

I kärleken och gemenskapen finns förutom en tillhörighet också en ömsesidig respekt. Du är som du är, jag är som jag är, vi accepterar och respekterar varandra som vi är och de åsikter vi har. Vi är olika. Vi kan ta tillvara på varandras olikheter. Nyttja (inte utnyttja) varandras styrkor och hjälpa och stötta där vi ser svagheter. För som människor har vi både och, och kanske är vi inte alltid medvetna om våra egna attribut.

I tro och åsikter kan vi skilja oss utan att vi behöver försaka vänskap eller gemenskap. Det är en styrka att kunna respektera den andra och att brygga över meningsskiljaktigheter ger en stor belöning i form av den dynamik och det djup som kan finnas i relationen. Att få egna åsikter och ideér utmanade och genom detta befästa dem eller förändra dem till något starkare.

Att sträva efter att alla ska vara lika och jämnlika ser jag som kontraproduktivt. Vi är inte lika eller jämnlika, vi är olika. Vare sig det handlar om entiska skillnader, köns skillnader, ålder etc, att accepter att vi är olika och nyttjar (igen inte utnyttjar) våra olikheter så vinner vi alla på det.
Sen ska detta på intet sätt ses som att jag är emot lika lön för lika arbete eller att alla ska ha lika rättigheter i samhället, tvärt om, det är jätteviktigt att alla har lika rättigheter och lika skyldigheter. Det är jätteviktigt att löneskillnader överbryggas.

(I mitt ideal samhälle skulle alla få samma lön, och utföra arbetsuppgifter enligt enskild förmåga, och varierat över tid, eftersom en person utvecklas och behoven förändras under livets gång.)

Något jag vill slå ett extra slag för är homosexuellas rätt. Kärleken är störst av allt. Så för mig är det självklart att homosexuella par ska ha samma rättigheter som heterosexuella par. Både i föräldraskap och äktenskap.