Policy

Allting som jag skriver och publicerar på den här sidan är gjort som privatperson. Skriver jag om ett datorprogram eller anger något varumärke ska detta inte ses som reklam, utan jag uttrycker en privat åsikt om vad jag tycker om produkten eller varumärket.

Jag tar inte emot recensions exemplar av olika saker, men om du har något som du tror skulle intressera mig, baserat på vad jag tidigare skrivit om, gör du det som privatperson, inte som företagare.

Vill du länka till min sida välkomnar jag detta och om du önskar att jag länkar till din får du gärna höra av dig, så hoppas jag att jag kan återgälda detta, men återigen utan löfte om att det kommer att bli så. Jag kommer att vara selektiv i sidor jag länkar till och gör bara detta till sidor jag tycker om och själv kan tänka mig besöka.