Dagens ekonomi bygger på överkonsumtion.

 

Vi köper mer än vi behöver och vi köper mer än vi använder.

Hela samhället är uppbyggt så. Konsumera mera! Även om den saken vi har, oavsett om det är en jacka eller en mobiltelefon, så köper vi en ny för att ersätta den gamla, fullt funktionsdugliga saken. För att vi vill ha en ny, inte för att vi behöver ha en ny eller för att den gamla inte längre håller måttet. Vi har ett skapat behov av den nya saken.

Vi köper inte heller bara mer saker än vi behöver, vi köper också mer saker än vi använder. Det gäller både mat och kläder, men även saker och prylar som bara ligger hemma och skräpar tills de rensas ut och kastas.

 

Och maten sen. Enligt SCB kastas ca 50 kg mat per person och år, varav 28 kilo är helt ätbar. Det betyder att varje dag köper vi 137 g extra mat per person som vi kastar. Hade det endast varit potatis så handlar det om ca 1,25 kronor per person och dag och baserat på SCB’s konsumentprisindex tabell 19.1 kostade 1 kg mat i snitt ca 50 kr år 2010, vilket betyder att vi då köper mat som vi kastar för 6,85 kronor och person varje dag!

Detta kan jämföras med att en skolmaten för en elev (personal, transport och tillagning exkluderad) kostar ca 23,59 kr. För de 912 000 elever som går i skolan i Sverige innebär det en kostnad på 21,5 miljoner kronor per dag, medans den mat vi slänger kostar 67,3 miljoner kronor per dag. Förutom eleverna finns det ca 250 500 äldre som har en permanent plats på ett boende någonstans i Sverige, de betalar ca 56 kr för en måltid vilket blir drygt 14 miljoner per måltid och dag. Det innebär att istället för att slänga maten skulle vi kunna bjuda alla unga och gamla på mat och det hade ändå blivit pengar över.

 

Ja, jag vet, ovan är bara en hejdlös lek med siffror och statistik, men det finns ändå något tankeväckande i det, även om siffrorna kanske inte visar på en helt verklig bild.
Har vi råd med denna överkonsumtionslivsstilen? I pengar verkar svaret vara ja, men i resurser?
Hur skulle vår privatekonomi, arbeten världen över, stadsekonomin och världsekonomin se ut om vi istället fokuserade på att konsumera hållbart?

Källor:

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Halv-miljon-ton-mat-kastas-i-onodan/

https://www.jordbruksverket.se/download/18.4b2051c513030542a92800014485/1370043485805/Kap+19+Priser+p%C3%A5+livsmedel.pdf (tabell 19.1)

http://www.skolmatsverige.se/fr%C3%A5gor-svar

http://www.expressen.se/gt/sa-mycket-kostar-skolmat-dar-du-bor/

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/nyheter-2014/19-elever-per-klass-i-grundskolan-1.219495

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige

http://www.hi.se/publikationer/rapporter/aldrestatistik-20132014/

http://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/aldre/mat-i-aldreomsorgen/!ut/p/z1/hU5RC4IwGPw1vu77pmirt_VgpFIGQraX0FhTUCdzNejXZ70FRQf3cNwddyCgBDFU91ZVttVD1c36JKJzTpMDW1OO-80yxm2R5vEuzRgrIjj-C4jZxh_gCAmItu6Ju_QECY38MAiQvhn6dPHa50MdMAXCyKs00pCbmW811o7TykMPnXNEaa06SSbp4bdGoycL5UcQxr58ZPLIn-SfxI4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/