Omnämnd i Lokaltidningen Ängelholm.

http://angelholm.lokaltidningen.se/forfattare-oppnar-for-dialog-/20150408/artikler/704089997/1446

Det sägs ju att alla har 15 minuter i rampljuset. Tror att mina har börjat i Lokaltidningen för Ängelholm. 🙂

Lika roligt som det är att se sig själv i tryck (artikeln är med i tryckta tidningen också) så fråntar det inte glädjen över att budskapet om Litteraturrundan sprids. Det känns som ett viktigt inlägg i dagens politiska klimat där yttrandefriheten har attackerats ett flertal gånger.

Denna grundläggande rättighet i en demokratisk värld är viktig att belysa, den skapar grogrund för dialog och eftertanke och är väl värd att bevara och kämpa för!