Tre ord som beskriver Nalle

Lojal, självgående och teambuilder.

Styrkor

Ansvarstagande och strukturerad kommunikatör.

Utvecklingspotential

Lära säga nej, fråga efter prioritet för nya uppgifter och förbättrad kommunikation när det blir för mycket.

Hierarki

Att arbeta i en hierarki är självklart och jag uppskattar när det är högt till tak och information/åsikter/feedback flödar både uppåt och neråt i organisationen. När jag får en arbetsuppgift att lösa gör jag det alltid efter bästa förmåga. Jag ifrågasätter när jag tycker något är tokigt eller jag kan ge ett annat perspektiv, men fogar mig i beslut och direktiv som kommer uppifrån. Jag vill ha all dialog innan beslutet exekveras och när beslutet är taget med all input given så är det beslutet som gäller och jag levererar enligt överenskommelse. Skulle jag vara av annan åsikt vet min närmaste chef det, men det är inget jag bär med mig i utförandet av uppgiften, eller till andra inblandade.

Göra fel och utvecklas

Jag är noggrann och vill alltid göra så bra i från mig som möjligt, och fortsätta utvecklas som människa och som arbetstagare.

När jag gör fel, det gör vi alla, drar jag lärdom av det och försäkrar mig om att inte upprepa samma misstag igen.

Jag förhåller mig till processer och procedurer och om behov uppstår är jag behjälplig med att skapa nya eller revidera befintliga.

Tider och deadline

Oavsett om det handlar om en deadline eller att komma i tid till jobbet så ser jag tider som mycket viktiga. En överenskommen tid ska hållas.

Som mångårig pendlare har jag mer än en gång råkat ut för förseningar i kommunala kommunikationer som bussar och tåg och jag ser det då som min skyldighet att rapportera att jag blir sen, så fort jag ser att jag inte har möjlighet att komma i tid. På så vis har min arbetsgivare alltid vetat när och varför jag är sen.

Det samma gäller för deadlines. Jag jobbar bra mot deadlines och ser till att planera och prioritera mina arbetsuppgifter för att allt ska hinnas med. Ibland händer det saker som gör att jag inte kan möta en överenskommen deadline, men då informerar jag innan både om att jag inte kan möta deadline, anledningen till det och när jag beräknar att uppgiften kan vara klar.

Kommunikation

Jag brinner för kommunikation, både internt och till kunder, klienter och leverantörer. De senaste åren har jag med stor framgång hanterat missnöjda kunder och kommit in som medlare när kommunikationen mellan två parter har skurit sig, alternativt att vi som team eller företag inte har kunnat leverera det kunden förväntat sig. Ibland är det felaktigt ställda förväntningar, ibland är det andra bakomliggande orsaker.

Genom kommunikation kan vi först överbrygga eventuell konflikt, sedan fortsätta utveckla relationen och återskapa eventuellt skadat förtroende.

De krav jag ställer på mig själv i all kommunikation är att den ska vara tydlig, rak, enkel och sanningsenlig.

Har jag (eller mitt team, eller företaget jag representerar) gjort något fel är det viktigt att vara tydlig med det. Jag vill gärna kommunicera vad det är som gått fel och vad jag/vi gör för att det inte ska hända igen.

Det är inte alla kunder, klienter eller leverantörer vi kan göra nöjda, men då är det viktigt att kommunicera de ramar och riktlinjer vi kan jobba inom, och vad vi kan leverera, så att motparten har rätt förväntningar inför nästa kontakt.

Vid intern kommunikation gäller samma sak, med skillnaden att det kan vara högre till tak när jag representerar mig själv eller min roll internt och inte företaget utåt.

Målet med all kommunikation är ömsesidig konsensus. Är det i pågående konflikt kan konsensus vara att vi inte är överens, men då med bekräftelse att vi har förstått varandra och att vi inte har några frågetecken kvar vad gäller konflikten i sig själv. Ibland är det så att vi inte kan mötas och bli eniga om en gemensam väg. Då är det viktigt att kunna identifiera även detta och inte älta saken vidare utan fortsatt framgång. Kanske ska konflikten lämnas olöst, kanske ska den återkopplas till i ett senare skede för att se om vi då kan hitta en lösning. Kanske ska konflikten lämnas vidare till andra individer för att lösas av dem.