Jag har några tatueringar, alla med en tanke bakom och en stark betydelse för mig. Det kommer att komma bilder på alla som komplement till tatueringens historia. De kommer i kronologisk ordning.

Örnen med rankan och kinesiska tecknena för eld och vatten.

Placering: Vänster axeltat_eagle

Jag brukar driva med folk och säga att örnen är en del av min historia, en rest efter att ha varit med i ett nazitiskt brödraskap i unga år, men att jag blivit klokare med åren och behåller den som en påminnelse av den tiden. Så är det givetvis inte.

Örnen är den första tattueringen jag gjorde. Den är gjord en liten tid efter min 18 års dag och den är gjord hos Teds Tattoo i Upplands Väsby.
Örnen är en gammal Inka symbol och står för evig lycka, något jag så klart önskar mig. Den andra delen av örnen är rankan med de kinesiska tecknena för eld och vatten, mina element, där eld är mig närmast (så den vänder fram emot mitt synfält). De tre prickarna över är kompletterade senare, mer om dessa nedan.

Kinesiska tecknet för Jag

Placering: Höger handledtat_jag

Under den tid då jag var sjuk och höll på att tillfriskna lärde jag mig att jag måste ta han om mig själv, den viktigaste personen i hela världen är jag. Funkar jag bra, kan jag även fungera bra med andra, och jag kan hjälpa andra. Därför satte jag denna påminnelse för att den alltid ska finnas i mitt synfält och påminna mig om dessa tankar. Den gjordes samtidigt med min ”gubbe” direkt under. Tatuerare var en snubbe från nån källare i backen på Hantverkargatan på Kungsholmen i Stockholm. (Nyckelpigan kommenteras längre ner.)

Min ”Gubbe”

Placering. Vänster handled.tat_sign

Gjordes tillsammans med det kinesiska tecknet för Jag på höger handled.

Denna symbol vet jag inte vad den betyder eller ens om den finns på riktigt, vet du får du gärna tipsa mig. Den kommer i alla fall från återkommande drömmar, den symbolen på den platsen.

Precis innan jag har upptäckt den har det varit en svår situation av något slag, jag är instängd eller jagad, läget är hopplöst. Så upptäcker jag den symbolen på min handled, efter upptäckten blir det lättare, jag hittar någon dörr som är öppen och jag kan ta mig vidare ur den kniviga situationen, drömmen förlöper i positiv riktning efter upptäckten av tecknet.

Mitt kors

Placering: Höger Axeltat_cross

Jesus på korset är ingen ny eller unik symbol, den har en väldigt stark betydelse för mig, men jag har förändrat den lite för att anpassa den till mig.
Jesus säger att han är A och O, början och slutet. Det tecknas oftast med Alfa och Omega, och eftersom jag är naturvetare i grunden och menar att naturvetenskapen beskriver Gud och inte motsäger Gud, så valde jag de naturvetenskapliga tecknena för alfa och omega istället.

Jag har även vävt in Yin och Yang, som inte riktigt tillhör kristendommen, men som ändå är viktig i mitt liv. Den står för balans, detta viktiga, balans mellan olika saker eller krafter. Balansen är harmoni, rubbas balansen blir det dissharmoni. Och jag har även vävt in min version av treenigheten, tre prickar, se vidare förklaring till dessa nedan.

Under korset ligger texten ”Gud Jesus Ande – Liv Kärlek Gemenskap – Jag Du Vi” som ett band runt halva armen. Också en avspeglig av treenigheten * 3, läs mer om den vid ”prickarna”.

Den är gjord på Diablo (numera Finest Tattoo) på Hornsgatan i Stockholm av Tomaz.

Prickarna

Placering: Nacken, höger arm, vänster armtat_dots

När Tomaz satte dit dem var hans spontana kommentar: ”Se upp i backen, tre hål i nacken”… Men för mig är det en egen symbol för treenigheten. Jag tror på Gud. Jag tror på Jesus. Jag tror på den helige Anden. Dessa är för mig olika sidor av samma mynt. Utan att gå in på det i för djup detalj så kan jag inte se den ena utan att se de andra två. De hör samman, är samma, men ändå olika. Prickarna är uppradade bredvid varandra istället för i den klassiska triangelformen, där ingen del är för mer än någon annan. För mig får de gärna stå bredvid varandra. Det är ingen av Knatte, Fnatte eller Tjatte som är för mer än de andra, en av dem står i mitten om de står i rad. Det gör inte den individen till något annat. Det behöver heller inte vara balans mellan de tre, utan de är tre unika individer, som kompletterar varandra i harmoni. Motsägelse fullt? Japps, treenigheten är inte den enklaste av trons gåtor att förklara. Mina tre prickar finns på tre ställen, på höger arm i korset, på vänster arm ovanför örnen och i nacken.

Min Ängel

Pacering: Höger underarm på ”utsidan”.tat_angel

Dess ursprungliga betydelse är bara för mig, men i stort så betyder den “Livet i gåva”. Med åren så har denna ängel fått en annan och minst lika stark betydelse, det står för min dotter, som i sanning är “Livet i gåva”. Historien bakom bilden är ett ansikte ritat av en amerikansk soldat på uppdrak i Irak. Detta ansikte är modifierat för att passa till Ängeln. Kroppen är en munk som går i bön och slutligen är vingarna och glorian pålagda. Alla tre komponenterna är komponerade och modifierade av Tomaz på f.d. Diablo.

Nyckelpigan

Placering: Höger handled, på det kinesiska tecknet för Jag.tat_bug

Nyckelpigan, just denna, var den första min dotter började leta efter i sin första favoritbok. Sedan hittade hon nyckelpigor i andra böcker och blev glad över att se dem. För mig är nyckelpigan hennes signum, och även om jag tidigare skrev, under tecknet för jag, att placeringen är i mitt synfält på höger handled för att jag aldrig ska glömma vem som är viktigast i världen. Hon inkräktar på detta, så därför känns det helt naturligt att nyckelpigan vandrar över detta tecken.

Nyckelpigan är gjord av Danne på Eternal Inc i Ängelholm.

Pi och Fi

Placering: Ovanför höger respektive vänster armbågetat_pifi

Enligt min mening har Gud skapat världen och allt. Enligt min mening har vi alltid försökt att beskriva denna ofantliga och vackra skapelse på olika sätt. Enligt min mening är ett av de uttryckssätten den moderna naturvetenskapen och mattematiken.

Vi människor har skapat naturvetenskapen och mattematiken, vi försöker beskriva omgivningen runt om oss med tal, formler och annat, och vi är väldigt duktiga på det.

Dock har vi inte kunnat skapa exakta mattematiska tal för Pi och Fi.
Pi har ett estimat på 3,14 – något de flesta av oss kommer ihåg från skoltiden. Detta tal representerar förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter.
Fi (eller Phi) är benämningen av ”Det gyllene snittet”, vilket är ett estimat på proportioners förhållande till varandra. Kan ses överallt, från snäckor till blad, till grenar och grenars utväxt på grenar eller från träd, till förhållandet mellan underarm och över arm eller örats snirklar.

Enligt min mening är Pi och Fi bevis för att vi människor har skapat mattematiken, men vi kan inte beskriva Gud eller skapelsen helt korrekt, utan måste ta till dessa tal för att exakt beskriva sakerna runt om oss, och för att får dem att passa in i våra mattematiska system och formler.

Så i både Pi och Fi ser jag Gud. Också denna gjord av Danne i Ängelholm

Franska Liljan

Placering: Vänster underarm, nära armvecket.tat_fr_lil

En symbol, som så många andra, som har lånats av en religion. Kristendomen har lånat denna symbol och säger att det är treenigheten där vart och ett av bladen representerar Gud, Jesus och Ande, och att bandet som håller ihop den ned till är Moder Maria.

Förutom att symbolen är väldigt vacker tycker jag också att ovan symboliserar något väldigt fint.

Innan Moder Maria fanns de tre, men i henne (eller genom henne) samlas de och sprider ut sig med förnyad kraft (de blommar ut). För mig ger detta en lite mer balanserad syn på en annars väldigt patriarkisk religion. Det ger också tyngd åt min tro om balans, vilket jag ser som avgörande i världen och i livet. Gjord av Danne på Eternal Inc.

Kristna fisken ”ICHTHYS”

Placering: Mitt på bröstet, synlig i ”skjort öppningen”.tat_fish

Kristendomen har inte alltid varit en öppen religion, precis som de flesta andra religioner har det varit en förtryckt minoritet. När man inte vågade visa sin tro öppet, men ändå ville försöka ta kontakt med andra i omgivningen som kunde tänkas utöva samma tro i smyg, användes denna symbolen. Om jag trodde att du var en bror/syster i Jesunamn ritade jag ena halvan med foten i sanden, svarade du genom att komplettera fisken genom att rita den andra halvan visste vi båda två att vi hittat en like. Skulle någon i omgivningen titta så var det ju snabbt att sudda ut dessa linjer på marken.

Själva namnet ICHTHYS är en förkortning av ”IESOUS CHRISTOS THEOU YIOS SOTER” som betyder Jesus Kristus, Guds Son, Frälsare.

För mig vill jag kommunicera till andra som möter mig att jag är troende. För många är det bara en fisk, för andra betyder den något, och de vet att vi har något gemensamt.

Kommande: Korslagda nycklar

Placering: Vänster underarm, mellan min ”gubbe” och franska liljan.

Jesus säger till Petrus: ”Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen” (Matteusevangeliet 16:19, 18:18 och Johannesevangeliet 20:23).

För mig handlar det inte om att Jesus ger nycklarna till Sankte Per som ska öppna himmelrikets portar och släppa in de rättfärdiga. För mig är detta ett löfte om att allt jag fixar med i mitt dagliga liv, är klart den dagen jag dör. Om du och jag hamnar i fejd, så är ju min inställning att vi ska komma överens igen, detta gör jag genom att kommunicera med dig. Försonas vi innan min död ligger detta mig inte till last, men om vi inte försonas innan min död, så får vi ta snacket i livet efter detta, för jag tänker mig att i himlen är det inga som ligger i fejd med varandra.

Har jag felat mot dig vill jag be om förlåtelse medans jag kan i jordelivet…
Detta uppmuntrar mig att leva så bra som möjligt, skapa så goda förutsättningar som möjligt i relation till alla mina medmänniskor. Som jag ser det vinner vi alla på det.