Min kamp, min hemlighet

Jag har två sidor, som de flesta människor, en sida som är den du ser när du möter mig, en annan som finns inom mig.
Den inre sidan är inte överrens med mig. Och med mig menar jag det jag som jag vill vara. Det finns något i mig som jag kämpar emot, varje dag. Något som en gång tog över mitt liv, något som gjorde att jag helt tappade kontrollen och gjorde massa saker som jag inte vill göra. Kampen pågår varje dag, och varje dag är det jag som vinner. Det jag som jag önskar vara. Så måste det vara.