Jag har många gånger haft behov av (på grund av bristande dokumentation) att ta reda på vilka ip-adresser som användes, eller vilka som är lediga. Det kan kan vara tidsödande att försöka ta reda på detta manuellt.

Jag har därför skapat två enkla batch filer för att få koll på vilka ip-adresser i nätverket som används, respektive är lediga.

Båda filerna är anpassade för svenskt windows, men kan med enkel editering lätt skolas om till att förstå engelska eller något annat språk.

Båda filerna utgår från ip-serien 192.168.0.x men detta kan så klart också editeras. Kolla in kommentarerna i filen för att hitta det du vill ändra.

Lista använda ip-adresser

Lista lediga ip-adresser

Filerna är zippade och måste packas upp innan användning.

Observera att detta är en batchfil (.bat fil) som med hjälp av kommandot PING kör en ”brute force” på alla ip-adresser i ditt nätverk (valt ip-span) och listar de som används respektive inte används.

Båda verktygen förutsätter att enheterna i ditt nätverk svarar på kommandot PING.

Värt att tänka på är också att när du startat filen, tar det en stund innan den gått igenom alla möjligheter (eftersom den använder ”brute force”-metoden), så du kan lugnt göra något annat eller gå och hämta lite kaffe medans du väntar. I fönstret ser du hur långt den har kommit och den flaggar själv när den är färdig.

Filerna kan med fördel editeras mellan körningar för att ändra ip-span, och på så vis få flera ip-nät listade i samma fil. Resultatet hittar du sen i samma mapp som du körde .bat-filen ifrån.

Disclaimer

Jag garanterar på inget vis att någon av ovan filer korrekt listar använda eller oanvända ip-adresser i ditt nätverk!