Det finns många olika sätt att vara Kristen på. Protestant, Katolik, Ortodox, etc…

Det finns många olika sätt att kategorisera sin religion. Kristendom, Judendom, Budism, Islam etc.

Det finns de som inte tror på något alls eller tror på vetenskapen.

Det finns massor med sätt att tro.
Men måste det inte finnas ETT RÄTT SÄTT att tro?

Min personliga åsikt är att det absolut INTE finns ETT RÄTT SÄTT att tro på. Däremot finns det ett rätt sätt för varje individ att tro på, men att det sättet är olika och varierar för varje individ och dessutom kan variera för individen över tid.

Matt 7:1 börar så här:

”Döm inte, så blir ni inte dömda…”

För om jag ska rannsaka mig själv. Min tro, ett av fundamenten i mitt liv. Något som påverkar mig starkt i alla handlingar och val. Det måste väl vara den absoluta sanningen? Eller?

Nja, det är det ju för mig, för att det är min känsla och min uppfattning av världen och det runt om mig.
Men du tror kanske något annat.
Det jag vet i mig, som är sant för mig, är kanske inte samma som du vet i dig och som är sant för dig.

Då tror vi olika.

Jag kan inte med absolut säkerhet säga att jag vet att jag har rätt och jag vet att du har fel.
Det finns ju en möjlighet att min tro är fel och din är rätt.
Men å andra sidan kan inte du heller med absolut säkerhet säga att din tro är rätt och min är fel.

För ingen av oss VET. Vi båda TROR.

Ur min synvinkel handlar det inte heller om rätt eller fel. Det handlar om en personlig relation (eller icke relation) till något större än oss själva.

…och vi ska inte glömma bort att det faktiskt kan vara så att även om vi tror olika, så kanske båda har rätt…