Jack & Jag

Emma föddes som en rikemansflicka in i societeten. Med höga krav på hur man ska vara. Ingen frågade hur hon ville vara. Sen träffade hon Jack. Då förändrades allt. I början träffades de i smyg. I början hände det inte så mycket. Men allt eftersom tiden gick rasade Emmas värld sönder och samman. Den man som hon hade gift sig med, fars Jack, inte hennes Jack, vände henne ryggen. Societeten vände henne ryggen. Hennes familj vände henne ryggen. Kvar fanns bara Jack. Hennes älskade Jack.