Hero:Zero

I varje generation föds några individer med gynnsamma genetiska mutationer. Dessa fåtal utvalda individer blir en språngbräda för artens utveckling och överlevnad.

En del verkar i det tysta, andra hyllas som hjältar.
Och i naturens nyckfulla, smått humoristiska anda, finns det även en baksida på detta mynt.
Det föds individer med inte fullt så gynnsamma genetiska mutationer.

En sådan individ är Anders.