För mig är det viktigt att redan idag börja leva så energisnålt och resurssmart som möjligt.

Och jag hoppas att det blir en trend som fler och fler följer, för att minska hela världens energi konsumtion.

Idag är energiproduktionen koncentrerad till stora anläggningar som producerar mycket el.

I framtiden ser jag att det är många, riktigt många, små anläggningar som producerar el, en del privat finansierade, som kan leverera överskottet ut på det allmänna nätet, och andra som drivs av staten eller den privata sektorn i företagsvärlden.

Jag tänker mig att ett hus kanske är utrustat med solpaneler, små turbiner i stuprännnan som skapar energi när det har regnat, ett vindkraftverk som flera delar på, ungefär som dagens vattensamfälligheter.

Den egenproducerade energin lagras i någon slags batteri backup eller någon annan lagring som framtidens teknik förser oss med, och förbrukas först, skulle det finnas överskott efter lagret är full går överskottet ut på allmänna nätet och detta avräknas sedan på elförbrukningsräkningen. När ens eget lager är tomt används kraft från det allmänna nätet.

Exempel på små kraft källor skulle kunna vara att nyttja åar och bäckar, havet med vågkraft, vinden, solen, samla upp regnvatten och vad annat vi kan klura ut.

Med nyttja menar jag att dra nytta av de naturliga resurser, men inte utnyttja och bygga fördämningar etc, som gör stor åverkan på naturen och ökar produktiviteten, utan nyttja de resurser som finns tillgängliga utan att utnyttja dem.

Tänket många bäckar små tror jag är grunden till framtidens elproduktion, snarare än stora kraftaktörer.

Dock vill jag inte att de ska försvinna, för jag skulle själv inte vilja bo i ett hus och helt vara beroende av mina små möjligheter att skapa kraft, dock ser jag att tillsammans med att leva energisnålt och skapa lite el själv, kan både jag, naturen och världen spara på naturresurser och ekonomiska resurser.

Om du har tips på hur vi kan leva energisnålt och spara in på el, lämna gärna en kommentar. 🙂