Har reflekterat lite över hur vi lever, med anledningen av att WWF idag rapporterade att Overshoot Day för 2017 inföll redan den 2:a Augusti, något som trenden visar blir tidigare och tidigare för varje år som går.

 

Läs mer på: http://www.wwf.se/press/aktuellt/1713473-overshoot-day-jordens-resurser-slut-redan-2-augusti

Då funderade jag så här.

Dagens människor lever ganska mycket annorlunda än tidigare människor. Vi får gå tillbaka så långt som till 1971 när vi faktiskt hade konsumerat årets resurser den 21:a december, vilket betyder att som vi levde då var vi ganska nära att inte använda mer resurser än vad som fanns tillgängligt.

Morgondagens människor behöver då anpassa sitt levnadssätt för att vara mindre resursslukande. Och också ändra definition på olika begrepp som kvalité, livskvalité och status. Alla måste också gemensamt sträva mot samma mål. Jagets mål blir då också i linje med samhällets mål. Samhällets och jagets mål blir då också näringslivets mål. Det betyder ändrad politik, arbetsvillkor, marknadsvillkor och ändrade vinstmål både för privatperson, näringsidkare och samhälle.

Om vi då klumpar ihop folk i allt för stora högar och sätter samma etikett på dem, så skulle det kunna se ut så här.

Förra gererationen:

  • Defenition av status = din upplevda position i samhället. Hög status bör visas med dyr livsstil och materiella saker andra inte har råd med.
  • Generell defenition av generationen: Vi fortsätter bygga ett samhälle som stöttar individer och utökar individens rättigheter och skyddsnät.

 

Nuvarande generation:

  • Defenition av status = min senaste uppdatering på sociala medier. Många statusuppdateringar visar på en aktiv livsstil där individen gör många unika saker som alla andra också gör.
  • Generell defenition av generationen: Samhället fixar allt åt mig och jag har tror inte att jag har några skyldigheter.

 

Kommande gereration:

  • Defenition av status = min påverkan på planeten. Hög status påvisar en slösaktig livsstil där mycket av naturens resurser förbrukas. Låg status påvisar medvetna och aktiva val i en livsstil som primärt handlar om livskvalité i vardagen utan extravaganta och vidlyfiga handlingar som förbrukar mer resurser än det finns tillgängligt.
  • Generell defenition av generationen: Jag vet att jag har rättigheter, men jag använder bara mig av de jag anser mig mest behöva. I övrigt är jag självgående och försöker lämna så litet ekologiskt fotavtryck och samhällsbelastning som möjligt.

 

Jag tänker att ju snabbare vi alla som individer är med och påverkar med våra enkla val i vardagen, desto större tryck sätts på samhälle och företag världen över, och desto snabbare sker förändringen. Medvetna val. Medveten konsumtion.