Hero:Zero

Hero:Zero I varje generation föds några individer med gynnsamma genetiska mutationer. Dessa fåtal utvalda individer blir en språngbräda för artens utveckling och överlevnad. En del verkar i det tysta, andra hyllas som hjältar. Och i naturens nyckfulla, smått humoristiska anda, finns det även en baksida på detta mynt. Det föds individer med inte fullt så gynnsamma genetiska mutationer. En sådan individ är Anders.