Jag ser mig själv som en världsmedborgare.

Jag ser dig som en världsmedborgare.

Vi alla är del av denna världen, vi delar på naturens tillgångar och delar på jordens yta.

Tillsammans är vi ansvariga för att vi människor tär på den här planeten och för att fördela planetes resurser på ett jämnt sätt, vilket inte görs idag.

Jag önskar att det i framtiden instiftas en världsregering och att världen blir uppdelad i zoner snarare än länder.

Fortsätt läsa