Bönen är ett bra verktyg för alla. Det är en stund för dig själv, där du kan samla dina tankar, ta ett extra andetag och bara vara dig själv utan krav från omvärlden.

Att be är något högst personligt och kan se ut på många olika vis. Det kan vara en tyst stund framför ett ljus, eller en stund där du formulerar dina tankar.

Att säga tack för något, är ett sätt att identifiera vad som är viktigt för dig, och på så vis vet du ju också att det som är viktigt för dig är värt att vårda.

Att be för någon eller något är ett sätt att identifiera vem eller vad som är viktig i ditt liv. Är det någon eller något som felas dig? Är din relation till den du ber för så bra den kan vara eller är det något du kan göra för att förbättra den? Bönen kan användas för att hitta styrka och mod att göra just de sakerna ditt hjärta önskar.

Att be om förlåtelse är ett verktyg för dig att se din mänsklighet och din sårbarhet. Du är en människa, det finns saker som du inte kan eller vågar, det är okej. Men genom att identifiera tillkortakommanden har du också identifierat saker du kan förbättra dig på. Att be om förlåtelse kan också identifiera situationer du kanske kunde hanterat annorlunda och kan mana dig att söka upp personer för fortsatt dialog.

Att be är ett bra sett för dig själv att tydliggöra olika saker i ditt liv.

Du kan be om vad som helst, Gud hör dig, Gud lyssnar på dig, Gud vet vad du har i ditt hjärta. Men förväxla inte att han hör dig med att han kommer att kommer att göra dig bönhörd.

Du kan be Gud om att vinna en miljon kronor på Lotto, men jag tror inte att Gud bryr sig så mycket om pengar.

”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud.” (Matteus 22:21)

Jag tolkar det som att pengar inte är Guds väg, men samtidigt så säger Matteus 7:7:

”Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Knacka, och dörren ska öppnas för er.”

Så därför tänker jag ändå att det kan vara idé att be… om allt… 😉

Vill du använda bönen som ett sätt att utveckla dig själv och din tro finns det mycket litteratur i ämnet, men något som jag själv har fastnat för är Martin Lönnebos ”Frälsarkransen”.

Framsidan pryds av orden: ”Övning i livsmod, livslust, självbesinning och i att leva nära Gud”. En mycket passande beskrivning och ett verktyg som jag själv nyttjar för att berika mig själv och mitt andliga liv.